Njoftim per zhvillimin e dëgjes publike

Zhvillimin e seancës së keshillimit me publikun, per diskutimin e Dokumentit:
1.Mbi paketen fiskale per sistemin e taksave e tarifave vendore dhe penalitetet për kundra vajtjet administrative per vitin 2024 Bashkia Divjake.
2.Për Buxhetin e vitit 2024 Bashkia Divjakë.
3.Për Programin Buxhetor Afatmesëm 2024-2026, per Bashkia Divjake .
Jeni të ftuar të merrni pjesë
️ Dëgjesa publike do të zhvilohet sipas Grafikut të mëposhtem:
AlbaniaUSA