Dëgjesa publike për Programin Buxhetor Afatmesëm 2024-2026 për Bashkinë Divjakë.

Ne daten 29.05.2023 u mbajt degjesa publike per Programin BUxhetor Afatmesem 2024-2026 per Bashkine Divjake.
Ne kete degjese u diskutuan prioritetet kryesore per zhvillimin e Bashkise Divjake per periudhen 2024-2026.
U diskutua per ceshtjet:
1.Perfundimi I godines se Bashkise Divjake, per sherbimin me te mire te komunitetit .
2.Rehabilitimi I rrugeve te parecelave ne mbeshtetje tw zhvillimit Bujqesor te zones
3.Perfundimi I rrugeve urbane.
4.Rikonstruksioni I Shkollave 9 vjecare dhe te Mesme.
5.Ndertimi I Ujesjellesave.
6.Zhvillimi I Turizmi.
7.Zhvillimi I aktiviteteve kulturore dhe sportive.
8.Shtimi I siperfaqes se gjelberuat, dhe rritja e cilesise se sherbimit te pastrimit per te gjitha Njad.
9.Permirsimi I cilesise se sherbimit te transportit urban.

🗓Sipas kalendarit të publikuar më parë, u zhvillua sot në Njësinë Administrative Grabian konsultimi publik

📍 Hartimin e Buxhetit për vitin 2023.
📍 Hartimin e Paketëss Fiskale për vitin 2023.
📍 Për “Projekt-Buxhetin Afatmesëm 2023-2025 me pjesëmarrje të banorëve të fshatrave të kësaj njësie dhe grupet e interesit (biznese, fermere, shoqëri civile).
👉🏻Këto konsultime publike kanë si qëllim:
📌Bashkëpunimin dhe mbledhjen e rekomandimeve, të cilat do të shërbejnë në hartimin e:
✅”Buxhetit për vitin 2023″.
✅”Paketes Fiskale të Vitit 2023″.
✅Orientimit të hartimit të PBA 2023-2025.
Këto takime zhvillohen në bashkëpunim me Këshillin Bashkiak Divjake .
✅Për një proces transparent dhe gjithëpërfshirës!

Sipas kalendarit të publikuar më parë, u zhvillua sot në Njësinë Administrative Remas konsultimi publik

për :
📍 Hartimin e Buxhetit për vitin 2023.
📍 Hartimin e Paketëss Fiskale për vitin 2023.
📍 Për “Projekt-Buxhetin Afatmesëm 2023-2025 me pjesëmarrje të banorëve të fshatrave të kësaj njësie dhe grupet e interesit (biznese, fermere, shoqëri civile).
👉🏻Këto konsultime publike kanë si qëllim:
📌Bashkëpunimin dhe mbledhjen e rekomandimeve, të cilat do të shërbejnë në hartimin e:
✅”Buxhetit për vitin 2023″.
✅”Paketes Fiskale të Vitit 2023″.
✅Orientimit të hartimit të PBA 2023-2025.
Këto takime zhvillohen në bashkëpunim me Këshillin Bashkiak Divjake .
👉🏻Do të vijojmë me takmin e radhës në Njësine Administrative Grabian , ditën e Enjte , datë 03.11.2022 në orën 12.00.
✅Për një proces transparent dhe gjithëpërfshirës!

Sipas kalendarit të publikuar më parë, u zhvillua sot në Njësinë Administrative Gradishtë konsultimi publik

🗓️ Sipas kalendarit të publikuar më parë, u zhvillua sot në Njësinë Administrative Gradishtë konsultimi publik për :
📍 Hartimin e Buxhetit për vitin 2023
📍 Hartimin e Paketëss Fiskale për vitin 2023
📍 Për “Projekt-Buxhetin Afatmesëm 2023-2025 me pjesëmarrje të banorëve të fshatrave të kësaj njësie dhe grupet e interesit (biznese, fermere, shoqëri civile).
-Këto takime kanë si qëllim bashkëpunimin dhe mbledhjen e rekomandimeve, të banorëve të Bashkisë Divjakë, të cilat do të shërbejnë në hartimin e “Buxhetit për vitin 2023” të “Paketes Fiskale të Vitit 2023” dhe Orientimit të hartimit të PBA 2023-2025
Këto takime po zhvillohen në bashkëpunim me Këshillin Bashkiak Divjake .
Do të vijojm me takmin e radhës në Njësine Administrative Divjakë, ditën e Martë, datë 01.11.2022 në orën 12.00, tek Qendra e Kulturës .
✅Për një proces transparent dhe gjithëpërfshirës!
AlbaniaUSA