PAKETA FISKALE PËR VITIN 2023

Image_compressed

PAKETA FISKALE PËR VITIN 2022

PROJEKT VENDIM

PAKETA FISKALE PËR SISTEMIN E TAKSAVE E TARIFAVE VENDORE , DHE PENALITETET PËR KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE PËR VITIN 2022 .

Projekt Vendim Paketa Fiskale Bashkia Divjake 2022
AlbaniaUSA