1 Specialist Buxheti” pranë Drejtorisë së Finances dhe Buxhetit.

procedura e shpalljes 2

1 Përgjegjës Buxheti, Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit” pranë Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit.

procedura e shpalljes

1 Specialist Menaxhimit Burimeve Njerëzore, pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme.

 procedur per burimet (1)

1 Drejtor Drejtorie në Drejtorinë e Taksave dhe të Ardhurave Vendore.

shpallje per drejtor i taksave

1 Specialist Veteriner dhe Mjedisi”, pranë Sektorit të Veterinarisë dhe Mjedisit, Drejtoria Bujqëisë, Mjedisit dhe Pyejeve me kategori page III – b

shpallje specialist veteriner dhe mjedisi

1 Specialist Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit pranë Drejtorisë së Planifikimit
dhe Zhvillimit të Territorit

shpallje specialist planifikimi (1)

       1 Specialist Inxhinier pranë Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

shpallje specialist inxhinier

      1 Specialist Menaxhimit Burimeve Njerëzore pranë Drejtorisë së Burimeve
Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme”.
1 Specialist Arkive pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të
Brendshme.

shpallje per spec. menaxh. burimeve dhe arkivistike
AlbaniaUSA