1. Njoftim per zhvillimin e degjeses publike .
  Degjesa publike do te zhvillohet me date 29.05.2023 diten e Hene, Ora 10:00; prane Shtepise se Kultures Divjakë ne katin e pare .

 2. Më datë 28.04.2023, ditën e Premte, ora 10:00 thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”
 3. Më datë 21.03.2023, ditën e Marte, ora 10:00 thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”
 4. Më datë 22.02.2023, ditën e Merkurr, ora 10:00 thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”.
 5. Më datë27.01.2023, ditën e Premte, ora 10:00 thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”.
 6. Më datë 23.12.2022, ditën e Premte, ora 10:00 thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”.
 7. Më datë 25.11.2022, ditën e Premte, ora 10:00 thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”.
 8. Më datë 24.10.2022, ditën e Hene , ora 10:00 thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”.
 9. Më dat 21.09.2022, ditën e Hene , ora 10:00 thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë
 10. Njoftim per zhvillim të dëgjeses publike qe do te zhvillohet ne date 06.09.2022, diten e Marte ora 10:00; ne Sallen e Mbledhjeve të Keshillit Bashkiak, prane Shtepise se Kultures Divjakë ne katin e dyte
 11. Më datë 29.08.2022, ditën e Hene , ora 10:00 thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”.
 12. Më datë 04.08.2022, ditën e Hene , ora 10:00 thirret jashte rradhe “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”.
 13. Më datë 22.07.2022, ditën e Hene , ora 10:00 thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”.
 14. Më datë 27.06.2022, ditën e Hene , ora 10:00 thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”.
 15. Njoftim për zhvillimin e dëgjesës publike.
  Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e” , të ligjit numër .139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Këshilli Bashkiak Divjakë, njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun për diskutimin e projektvendimit:
  1. Mbi prezantimin e draftit të fazës së parë të Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2023-2025 të Bashkisë Divjakë.
  Dëgjesa publike do të zhvillohet më datë 08.06.2022 ditën e Mërkurë ora 10:00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak pranë Qëndrës së Kulturës në katin e dytë.
  Jeni të ftuar të merni pjesë.
  Faleminderit
 16. Më datë 19.05.2022, ditën e Enjte, ora 10:00 thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”.
 17. Më datë 22.04.2022, ditën e Premte, ora 10:00 thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”.
 18. Më datë 23.03.2022, diten e Mërkure ora 10:00, në sallën e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Divjakë thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”. Mbledhja e radhës! Jeni të lutur të pajiseni me maska dhe doreza!
 19. Më datë 21.02.2022, ditën e Hënë ora 10:00, në sallën e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Divjakë thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”. Mbledhja e radhës! Jeni të lutur të pajiseni me maska dhe doreza!
 20. Më datë 20.01.2022, ditën e Enjte ora 10:00, në sallën e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Divjakë thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”. Mbledhja e radhës! Jeni të lutur të pajiseni me maska dhe doreza!
 21. Më datë 28.12.2021, ditën e Martë ora 10:00, në sallën e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Divjakë thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”. Mbledhja e radhës! Jeni të lutur të pajiseni me maska dhe doreza!
 22. Njoftohen nxënësit që do të ndjekin me kohë të plotë arsimin profesional në drejtimet mësimore:

Bujqësi, Veterinari, Pyje, Ndërtim, Peshkim, Detari, Gjeologji-Miniera dhe Shpim e shfrytëzim i vendburimeve të naftës e gazit, të sigurojnë dokumentacionin sipas fotos ilustruese për të bërë kërkesën për bursa.

 1. Më datë 22.11.2021, ditën e Hënë ora 10:00, në sallën e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Divjakë thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”. Mbledhja e radhës! Jeni të lutur të pajiseni me maska dhe doreza!
 2. Më datë 20.10.2021, diten e Merkure ora 10:00, në sallën e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Divjakë thirret “Mbledhja e Këshillit të Bashkisë”. Mbledhja e radhës! Jeni të lutur të pajiseni me maska dhe doreza!
AlbaniaUSA