Të nderuar qytetarë! Nga data 2 Qershor Bashkia Divjake ka nisur dezinsektimin e “Qytetit, Plazhi si dhe te Strugave të Parkut si dhe të kanaleve” , të cilat janë vatrat kryesore të shtimit të MUSHKONJAVE !!

Në kuadër të çeljes së sezinit turistik pak ditë më parë Bashkia Divjake për te pasur një sezon turistik te sukseshëm si dhe për ti ardhur në ndihmë qytetarëve te sajë ka ndërmarr masa për DEZINSEKTIMIN e territorit të saj me preparate biologjikë të cilët nuk kanë efekte në “Florën dhe Faunën” e parkut. Agjentët biologjikë të cilët po përdoren (Bacillus thuringiensis israelnsis) (Bti) mikrogranula te tretëshme në ujë, agjenti biologjik bti + bs ( Bacillus thuringiensis israelnsis) shtami AM 65-52 i kombinuar me bacillus sphaericus, shtami ABTS 1743 të cilët janë te çertifikuar nga “Insituti i Shendetit Publike” ku dhe është bërë koordinimi i zonave si dhe monitorimi dhe studimi i vatrave kryesore te shtimit të larvave mushkonjave. Zonat në të cilat është ndërhyrë gjatë këtyre 2 (dy) ditëve të para kanë qënë lokalet e zonës së plazhit, strugat kryesore prane pasareles (ura me dërrasa) hyerja kryesore ne qytet (kanali pranë “Poliklinikës Divjakë”) dhe qendra e qytetit, zona e Pallateve. Dezinsektimi do të vazhdojë përgjatë të gjithë sezonit të Verës cdo muaj(6 muaj).

AlbaniaUSA