Në Njësinë Administrative Gradishtë përmbyllet zinxhiri i investimeve në infrastrukturën shëndetësore. Falë programit të rehabilitimit të 300 qëndrave shëndetësore në Shqipëri po rikonstruktohet dhe qëndra shëndetësore në Këmishtaj. Tashmë rreth 11 mijë banorë të kësaj njësie do të marin shërbimin parësor në kushte dinjitoze pasi të gjitha qëndrat shëndetësore në këtë njësi janë të rindërtuara ose rikonstruktuara totalisht.

AlbaniaUSA