Në ambjentet e Qëndrës së Kulturës Divjakë u zhvillua mbledhja e

dytë e Komitetit Drejtues të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit të rasteve të dhunës në familje.

Në këtë mbledhje u analizua mënyra se si ka funksionuar MKR në Bashkinë Divjakë që prej krijimit të tij, cilat kanë qenë arritjet por edhe vështirësitë e ndeshura.

U diskutua dhe u trajtuan çështjet e ndryshme të lidhura me këtë mekanizëm në kuadër të përmirësimit të punës dhe të mënyrës së funksioniomit të MKR Divjakë në të ardhmen si dhe orientimit të punës së bashkisë për përgatitjen e projektit për fazën e dytë të ndërhyrjes edhe për një periudhë kohore një vjeçare, me mbështetjen e UNDP.

Gjithashtu u miratua dhe protokolli i menaxhimit të rasteve të dhunës në familje.

Ky aktivitet mbeshtet nga UNDP Shqipëri në partneritet të ngushtë me Minsitrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “T’i Japim fund Dhunës Ndaj Grave në Shqiperi” me fonde të Qeverisë Suedeze.

AlbaniaUSA