Urbanizimi i fshatrave

Urbanizimi i fshatrave ka filluar prej kohësh dhe do të përfundojë vetëm me përfshirjen në këtë proçess të të gjithë territorit në Bashkinë Divjakë. Keto ditë ky proçess ka përfshirë kryesisht Njësinë Administrative Gradishtë ku është asfaltuar në Mërtish rruga në lagjen e Naçallarëve, Këmishtaj rruga e Furrit të bukës, Sopëz si dhe në Ferras Njësia Administrative Grabjan.

Urbanizimi i fshatrave

Vazhdon puna në urbanizimin e fshatrave dhe aktualisht po punohet në Njësinë Administrative Gradishtë ku po pregatiten për asfaltim:
Në Mërtish rruga në lagjen e Naçallarëve si dhe në Këmishtaj rruga e Furrit të bukës, pjesë e unazës bujqësore ku është bërë rehabilitimi me çakull ,kanalizimet dhe mbulimi i kanalit me tubacione.
AlbaniaUSA