Punonjësit dhe mjetet e bashkisë janë angazhuar në pastrimin e segmenteve të kanaleve të cilët janë bllokuar me kalimin e kohës nga dheu apo në disa vende edhe nga hedhja e mbeturinave nga persona të papërgjegjshëm. Pikërisht në fshatin Zharrnec është pastruar kanalin vaditës kryesor V2 dhe tashmë uji do të kalojë pa probleme dhe do të bëjë të mundur ujitjen e pjesës së poshtme të fshatit.
AlbaniaUSA