Taksa e kalimit te se drejtes se pronesise per pasurite e paluajtshme

AlbaniaUSA