Monitorimi financiar i buxhetit te Bashkise DIVJAKE Janar – Dhjetor 2022

http://Monitorimi i Buxhetit te Vitit 2022_compressed

Monitorimi financiar i buxhetit te Bashkise DIVJAKE Janar – Prill 2022

BASHKIA DIVJAKE Monitorimi financiar i buxhetit janar-prill 2022
AlbaniaUSA