Remas, investime në infrastrukturë. Ka filluar pregatitja e rrugëve të lagjeve për asfaltim. Do të bëhen kanalizimet, pusetat përkatëse, ndriçimi si dhe asfaltimi. Do të rehabilitohet gjithashtu edhe sheshi qëndror.

AlbaniaUSA