Ne kuader te inisiatives: “PUNA PER SHQIPERINE QE DUAM, LOGARIDHENIA PUBLIKE E QEVERISE.” Ministri i Financave dhe i Ekonomise z. Arben Ahmetaj sebashku me Deputetin e zones z.Erjon Brace dhe Kryetarin e Bashkise z. Fredi Kokoneshi u takuan me banoret e njesise administrative Grabian dhe Kemishtaj. U diskutua me komunitetin rreth punes se bere nga qeveria vendore dhe ajo lokale, rreth projekteve te ardhshme si dhe u degjuan te gjitha shqetesimet e banoreve. Ministri se bashku me perfaqesuesit e tjere te pushtetit vendor dhe atij local shkuan personalisht per te verifikuar nga afer disa nga shqetesimet e ngritura nga banoret.

AlbaniaUSA