NR PLAN 2019 ne %
1 Te ardhura te trasheguara 39,315 7
2 Transferta e pakushtezuar 220,506 37
3 Te ardhurat e veta 233,376 39
4 Transfertat specifike 101,568 17
Buxheti 2019 594,765 100

KRYETARI I KESHILLIT BASHKIAK
ANA NAKO

AlbaniaUSA