Bashakngjitur Monitorimi financiar i Buxhetit te Bashkise Divjake Janar – Dhjetor 2021

Bashkia Divjake Monitorimi financiar i Buxhetit janar -dhjetor 2021
AlbaniaUSA