1-Komisioni Ekonomisë dhe i Ligjeve.

Valbona Kaja
Kryetare
Petro Ganolli
N/Kryetar
Ana Nako
Anëtare
Qamil Malo
Anëtar
Naviola Xharo
Anëtare
Veiz Dervishi
Anëtar
Marsela Laloshi
Anëtare

2- Komisioni i Urbanistikës.

Arbër Rrusho
Kryetar
Nertila Kina
N/Kryetare
Alketa Çanaku
Anëtare
Jakup Maliqi
Anëtar
Elda Sinani
Anëtare
Roza Troshku
Anëtare
Blerim Davidhi
Anëtar

3-Komisioni i Arsimit dhe Kulturës. 

Vangjelie Krruti
Kryetare
Ylli Dhima
N/Kryetar
Juljan Vrapi
Anëtar
Oltjana Sula
Anëtare
Bledar Ndoni
Anëtar

4- Komisioni i Shëndetësisë,Rinisë,Sporteve dhe i Barazisë Gjinore.

Elvira Koçi
Kryetare
Indrit Zgjana
N/Kryetar
Silvana Gjura
Anëtare
Marisa Prendi
Anëtare
Behije Haskasa
Anëtare

5-Komisioni i Bujqësisë dhe i Emergjencave.

Shpëtim Sheshi
Kryetar
Nikoll Dosari
N/Kryetar
MIna Biti
Anëtar
Gani Balliu
Anëtar
Landi Veliu
Anëtar
Armand Maka
Anëtar
Seit Kajo
Anëtar

6-Komisioni i Përkohshëm i Hartimit të Grafikut të Këshilltarëve që do të ndjekin mbledhjet për zgjedhjen e anëtarëve të Kryesisë së Fshatrave.

Mina Biti
Kryetar
Seit Kajo
N/Kryetar
Elda Sinani
Anëtare
Nertila Kina
Anëtare
Gani Balliu
Anëtar

7-Komisioni i Përkohshëm  për hartimin e Rregullores së KB për periudhën 2019-2023.

Ylli Dhima
Kryetar
Naviola Xharo
N/Kryetare
Ana Nako
Anëtare
Bledar Ndoni
Anëtar
Armand Maka
Anëtar
AlbaniaUSA