Qytetarë të Bashkisë Divjakë !

Në këtë direktori ju do te gjeni  formularë ose kërkesa të ndryshme të cilat ju udhëzojnë për dokumentacione të caktuara ne sektore te caktuara ose kerkesa/ankesa te kategorive te ndryshme  të Bashkisë Divjakë ku lehtesisht mund ti shkarkoni dhe ti ridergoni të plotesuara pranë Bashkisë Divjakë nëpërmjet adresës së emailit : kerkesa@bashkiadivjake.gov.al ose ti dergoni me poste në adresën postare të Bashkisë Divjakë

AlbaniaUSA