Vazhdojnë investimet e rëndësishme të Bashkisë Divjakë në infrastrukturë rrugore. Kanë filluar punimet në segmentin rrugor Grabian-Dushk Can. Investimi me vlerë 21,074,250 parashikohet të përfundojë Brenda 6 muajve nga fillimi i tij dhe do të lidhë Grabianin me Dushk Can deri në bashkimin me asfaltin egzistues. Punimet do të realizohen me të gjitha standartet e duhura dhe aktualisht po ndërtohen muret mbrojtës anësor dhe po pregatitet bazamenti me të gjithë stadet e duhur për tu finalizuar më pas me asfaltimin.

AlbaniaUSA