Ne daten 29.05.2023 u mbajt degjesa publike per Programin BUxhetor Afatmesem 2024-2026 per Bashkine Divjake.
Ne kete degjese u diskutuan prioritetet kryesore per zhvillimin e Bashkise Divjake per periudhen 2024-2026.
U diskutua per ceshtjet:
1.Perfundimi I godines se Bashkise Divjake, per sherbimin me te mire te komunitetit .
2.Rehabilitimi I rrugeve te parecelave ne mbeshtetje tw zhvillimit Bujqesor te zones
3.Perfundimi I rrugeve urbane.
4.Rikonstruksioni I Shkollave 9 vjecare dhe te Mesme.
5.Ndertimi I Ujesjellesave.
6.Zhvillimi I Turizmi.
7.Zhvillimi I aktiviteteve kulturore dhe sportive.
8.Shtimi I siperfaqes se gjelberuat, dhe rritja e cilesise se sherbimit te pastrimit per te gjitha Njad.
9.Permirsimi I cilesise se sherbimit te transportit urban.
AlbaniaUSA