Drejt përfundimit rikonstruksioni i Shkollës 9-Vjecare Kryekuq.

Drejt përfundimit rikonstruksioni i Shkollës 9-Vjecare “Hysni Malko” në fshatin Kryekuq, Njësia Administrative Remas. Punime me standarte bashkëkohore si në të gjitha shkollat e rikonstruktuara në Bashkinë Divjakë. Viti i ri shkollor do të gjejë me siguri këtë komunitet me një shkollë të re me të gjitha kushtet në mënyrë që edhe fëmijët tanë të arsimohen si të gjithë bashkëmoshatarët e tyre kudo nëpër vendet e zhvilluara. Në këtë shkollë do të krijohen edhe ambjente të cilat do ti shërbejnë komunitetit të kësaj zone. krye

Qëndra shëndetësore Grabian.

Transformim radikal i qëndrës shëndetësore Grabian. Një objekt totalisht i rrënuar pa asnjë kusht higjenosanitar nuk mund të vazhdonte të shërbente si një qëndër shëndetësore. Me mbështetjen e qeverisë u bë i mundur ky transformim që tregojnë pamjet. Një objekt i ri i ndërtuar me standarte bashkëkohore dhe me kushtet më optimale pritet të paiset me të gjithë instrumentat e duhur për tu vënë më pas në shërbim të këtij komuniteti. Kjo qëndër shëndetësore do ti shërbejë rreth 5 mije banorëve të kësaj zone të cilët përveç kushteve optimale natyrisht do të marin edhe një shërbim cilësor.

Investime në infrastrukturë rrugore.

Vazhdojnë investimet e rëndësishme të Bashkisë Divjakë në infrastrukturë rrugore. Kanë filluar punimet në segmentin rrugor Grabian-Dushk Can. Investimi me vlerë 21,074,250 parashikohet të përfundojë Brenda 6 muajve nga fillimi i tij dhe do të lidhë Grabianin me Dushk Can deri në bashkimin me asfaltin egzistues. Punimet do të realizohen me të gjitha standartet e duhura dhe aktualisht po ndërtohen muret mbrojtës anësor dhe po pregatitet bazamenti me të gjithë stadet e duhur për tu finalizuar më pas me asfaltimin.

AlbaniaUSA