Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php on line 148

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php on line 160

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php on line 186

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php on line 189

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php on line 295

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php on line 396

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/FromProcessor.php on line 240

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/FromProcessor.php on line 272

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/FromProcessor.php on line 277

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/FromProcessor.php on line 310

BUXHETI I PERGJITHSHEM I VITIT 2019

wdt_ID Te Hyrat dhe Financimet Shuma Te Dalat Nr. Program Totali Pagat Kontrib Sig. Shoq. Shpenz. operative Investime Investime Fond I vecante Fond per Ristrukturim Transferime
1 Transfertat Pakushtezuar 2019 220,51 Planifikimi i Menaxhimit dhe Administrimt 1.110 234.370 99.957 16.693 111.096 6.624
2 Rruge 4.530 113.575 113.575
3 Transfertat trasheguara nga 2018 Investime ne Agjensine sherbimeve publike 6.260 0
4 Investime per arsimin 9.120 23.203 23.203
5 Investime per arsimin 9.230 3.090 3.090
6 Infrastruktura e Ujitjes dhe kullimit 4.240 10.184 3.915 785 784 4.700
7 Te ardhura trasheguara nga 2018 39,32 Administrimi i Pyjeve 4.260 818 527 103 57 120 11
8 Mbroj.e.prodh.Bujq, blek.agro, ( rrugët rurale) 4.520 7.677 4.402 735 1.940 600
9 Ndermarrja e Ujesjellesit 6.330 10.399 1.800 8.599
10 Te Ardhurat 2019 233,38 Sherbime publike vendore 6.260 70.011 36.783 6.143 19.513 7.572
Te Hyrat dhe Financimet Shuma Te Dalat Nr. Program Totali Pagat Kontrib Sig. Shoq. Shpenz. operative Investime Investime Fond I vecante Fond per Ristrukturim Transferime
AlbaniaUSA