Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php on line 148

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php on line 160

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php on line 186

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php on line 189

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php on line 295

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php on line 396

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/FromProcessor.php on line 240

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/FromProcessor.php on line 272

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/FromProcessor.php on line 277

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bashkian/public_html/bashkiadivjake.gov.al/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/FromProcessor.php on line 310
wdt_ID Te Hyrat dhe Financimet Shuma Te Dalat Program Totali Pagat KontribSig. Shoq. Shpenz. operative Investime Investime Fond I vecante Fond per Ristrukturim Transferime
1 Transfertat Pakushtezuar 2018 203,96 Planifikimi i Menaxhimit dhe Administrimt 1.110 227,109,200 94,36 0,00 0,00 33,178,000 550,00
2 Rruge 4.530 82,505,915 0,00 0,00 82,505,915
3 Transfertat trasheguara nga 2017 16,00 Investime ne ndermarrjen e Pausrise Publike 6.260 9,548,000 0,00 0,00 9,548,000
4 Investime per arsimin 9.120 16,397,854 0,00 0,00 10,447,854
5 Investime per arsimin 9.230 6,090,720 0,00 0,00 6,090,720
6 Infrastruktura e Ujitjes dhe kullimit 4.240 3,100,000 0,00 0,00
7 Te ardhura trasheguara nga 2017 2,80 Administrimi i Pyjeve 4.260 700,000 512,30 0,00 0,00 11,00
8 Mbroj.e.prodh.Bujq,blek.agro,( rrugët rurale) 4.520 7,677,000 4,27 0,00 0,00 764,122
9 Ndermarrja e Ujesjellesit 6.330 11,329,580 0,00 0,00 10,000,000
10 Te Ardhurat 2017 210,20 Sherbime publike vendore 6.260 61,670,597 35,84 0,00 0,00
Te Hyrat dhe Financimet Shuma Te Dalat Program Totali Pagat KontribSig. Shoq. Shpenz. operative Investime Investime Fond I vecante Fond per Ristrukturim Transferime
AlbaniaUSA