Monitorimi i Zbatimit te Buxhetit per periudhen Janar-Gusht 2023

Monitorimi i Zbatimit te Buxhetit per Periudhen Janar-Gusht 2023_compressed

Buxheti 2023

Buxheti i BASHKISE DIVJAKE 2023

Kthim pergjigja nga Prefektura per Buxhetin 2023

Kthim pergjigja nga Prefektura per Buxhetin 2023

Permbledhese analitike e buxhetit te Vitit 2023

Permbledhese analitike e buxhetit te Vitit 2023

Buxheti 2022

Buxheti i bashkise Divjake viti 2022

 

Vendimet dhe kthim pergjigja per buxhetin 2022
AlbaniaUSA