Bashkangjitur buxheti i vitit 2021

BUXHETI 2021 (1)

 

Shkrese percjellese ,Miratimi nga Prefekti ,Vendimi i KB

Shkrese percjellese ,Miratimi nga Prefekti ,Vendimi i KB
AlbaniaUSA